تعداد يافت شده (۱۲) صفحه ۱ از ۱
آیین نگارش مقاله پژوهشی
ناشر:خانه زیست‌شناسی
پدیدآور: - نویسنده: حسین بهاروند - نویسنده: ناصر اقدمی
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
زیست‌شناسی تکوینی
ناشر:خانه‌ی زیست‌شناسی
پدیدآور: - نویسنده: اسکات‌اف گیلبرت - مترجم: عباس پیریایی
قیمت:۱۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰۰
سلول های بنیادی ج2:بزرگسالان،بهاروند،خانه زیست
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین بهاروند
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
سلول های بنیادی ج3،تمایز و کاربردها،بهاروند،خانه زیست
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین بهاروند
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
مبانی زیست شناسی سلولی ج1،آلبرتس،بهاروند،خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: حسین بهاروند - نویسنده: بروس آلبرتس
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
مبانی زیست شناسی سلولی ج2،آلبرتس،بهاروند،خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: حسین بهاروند - نویسنده: بروس آلبرتس
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
سلول های بنیادی ج4:مهندسی بافت و روشهای آزمایشگاهی،بهاروند،خانه زیست
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین بهاروند
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
سلول های بنیادی ج1:جنینی،بهاروند،خانه زیست
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین بهاروند
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
زیست شناسی تکوینی ج2،گیلبرت،بهاروند،خانه زیست(قیمت همراه DVD)
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: حسین بهاروند - نویسنده: اسکات اف
قیمت:۱۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰۰
زیست‌شناسی تکوینی
ناشر:خانه‌ی زیست‌شناسی
پدیدآور: - مترجم: حسین بهاروند - نویسنده: اسکات‌اف گیلبرت
قیمت:۳۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
مبانی زیست‌شناسی سلولی
ناشر:خانه زیست‌شناسی
پدیدآور: - زیرنظر: حسین بهاروند - نویسنده: بروس آلبرتس
قیمت:۱۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰۰۰
زیست شناسی تکوینی ج2،گیلبرت،بهاروند،خانه زیست(قیمت همراه DVD)
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: حسین بهاروند - نویسنده: اسکات اف
قیمت:۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۰۰۰۰