تعداد يافت شده (۱۲) صفحه ۱ از ۱
آیین نگارش مقاله پژوهشی
ناشر:خانه زیست‌شناسی
پدیدآور: - نویسنده: حسین بهاروند - نویسنده: ناصر اقدمی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
زیست شناسی تکوینی ج2،گیلبرت،بهاروند،خانه زیست(قیمت همراه DVD)
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: حسین بهاروند - نویسنده: اسکات اف
قیمت:۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۰۰۰۰
زیست‌شناسی تکوینی
ناشر:خانه‌ی زیست‌شناسی
پدیدآور: - نویسنده: اسکات‌اف گیلبرت - مترجم: عباس پیریایی
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
سلول های بنیادی ج2:بزرگسالان،بهاروند،خانه زیست
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین بهاروند
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
سلول های بنیادی ج3،تمایز و کاربردها،بهاروند،خانه زیست
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین بهاروند
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
مبانی زیست شناسی سلولی ج1،آلبرتس،بهاروند،خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: حسین بهاروند - نویسنده: بروس آلبرتس
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
مبانی زیست شناسی سلولی ج2،آلبرتس،بهاروند،خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: حسین بهاروند - نویسنده: بروس آلبرتس
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
سلول های بنیادی ج4:مهندسی بافت و روشهای آزمایشگاهی،بهاروند،خانه زیست
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین بهاروند
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
سلول های بنیادی ج1:جنینی،بهاروند،خانه زیست
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین بهاروند
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
زیست‌شناسی تکوینی
ناشر:خانه‌ی زیست‌شناسی
پدیدآور: - مترجم: حسین بهاروند - نویسنده: اسکات‌اف گیلبرت
قیمت:۳۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
زیست شناسی تکوینی ج2،گیلبرت،بهاروند،خانه زیست(قیمت همراه DVD)
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: حسین بهاروند - نویسنده: اسکات اف
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
مبانی زیست‌شناسی سلولی
ناشر:خانه زیست‌شناسی
پدیدآور: - زیرنظر: حسین بهاروند - نویسنده: بروس آلبرتس
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰