تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
اصول ترویج و آموزش کشاورزی (رشته اقتصاد کشاورزی)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: حسین شعبانعلی‌فمی
قیمت:۲۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۵۰۰۰
فرهنگ مدیریت منابع طبیعی
ناشر:بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران
پدیدآور: - نویسنده: حسین شعبانعلی‌فمی - نویسنده: سیده‌مرضیه رازقی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
نظریه کوانتوم: قدم اول
ناشر:دانشگاه پیام نورشیرازه
پدیدآور: - نویسنده: حسین شعبانعلی‌فمی - نویسنده: جوزف مک‌اوی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
بیمه محصولات کشاورزی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حسین شعبانعلی‌فمی - نویسنده: زهرا کرانی
قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰