تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۱
مرجع کامل شبیه‌سازی فرآیندهای پایا با ASPEN HYSYS: همراه با مثال‌های متعدد عملی شبیه‌سازی شده
ناشر:اندیشه ‌سرا
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا باغمیشه - نویسنده: رضا درستی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
روش‌های آنالیز کمی مواد در محلول‌های آبکاری فلزات
ناشر:اندیشه ‌سرا
پدیدآور: - نویسنده: اندرو‌کی مک‌فادین - مترجم: وحید عشایری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
شهر مطلوب سالمندان: تطبیق شهرها با نیازهای سالمندان
ناشر:اندیشه‌سرا
پدیدآور: - نویسنده: زهره داودپور - نویسنده: الهام میرچولی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آشنایی با مهندسی شیمی و دستگاه‌های ثابت و دوار عملیات
ناشر:اندیشه‌سرا
پدیدآور: - نویسنده: فرهاد قدیانلو - نویسنده: محمد قنبرنژاد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
اسیدها و بازها برای دانش پژوهان دروه ی پیش دانشگاهی، پاکروح،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: بهزاد پاکروح
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
نام گذاری ترکیب های آلی، پاکروح،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: بهزاد پاکروح
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
الکتروشیمی برای دانش پژوهان دوره ی پیش دانشگاهی ، پاکروح،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: بهزاد پاکروح
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
مایع ها و محلول های آبی برای داوطلبان المپیاد شیمی، پاکروح،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: بهزاد پاکروح
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰