تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
انتقال جرم،از مبانی پایه تا کاربردهای صنعتی پیشرفته،آسانو،جعفری،د.تربیت مدرس
ناشر:دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: کوئیچی آسانو - مترجم: سیدمحمد موسوی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
جامعه‌شناسی سیاسی (رشته علوم سیاسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محمد لعل‌علیزاده - ویراستار: سیدمحمد موسوی
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
روابط متقابل دولت‌های خاورمیانه با توجه به نفوذ قدرت‌های بزرگ (کارشناسی ارشد علوم سیاسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد موسوی - نویسنده: سوناز نصیری
قیمت:۲۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۵۰۰۰
کلید Notebook
ناشر:کلید آموزش
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد موسوی
قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰