تعداد يافت شده (۲۰) صفحه ۱ از ۲
انگل‌شناسی پزشکی به انضمام: (قارچ‌شناسی، حشره‌شناسی، تشخیص آزمایشگاهی و تشخیص مولکولی)
ناشر:ادبستان
پدیدآور: - نویسنده: محمد احمدی‌نژاد - نویسنده: راضیه توکلی‌علیایی
قیمت:۵۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰۰
دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام (رشته علوم سیاسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد موسوی
قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰
اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران (رشته علوم سیاسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد موسوی
قیمت:۶۸۰۰۰ قیمت سایت:۶۸۰۰۰
استعداد تحصیلی
ناشر:علمی سنا
پدیدآور: - گردآورنده: سیدمحمد موسوی - گردآورنده: سمیرا فلاح‌پور
قیمت:۱۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۹۰۰۰۰
تاریخ تحول دولت در اسلام: (رشته علوم سیاسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا حاتمی - نویسنده: نعمت‌الله توکل‌فر
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
جامعه‌شناسی سیاسی (رشته علوم سیاسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - ویراستار: سیدمحمد موسوی - نویسنده: محمد لعل‌علیزاده
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
درمان استسقاء (سیروز کبدی) از دیدگاه طب ایرانی (سنتی)
ناشر:فجر قرآن
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد موسوی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
درمان سکته‌های مغزی از دیدگاه طب ایرانی (سنتی)
ناشر:زعیم
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد موسوی
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
ابوجهاد: صد خاطره از شهید عماد مغنیه
ناشر:روایت فتح
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد موسوی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
روابط متقابل دولت‌های خاورمیانه با توجه به نفوذ قدرت‌های بزرگ (کارشناسی ارشد علوم سیاسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد موسوی - نویسنده: سوناز نصیری
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
روش های بازیافت پسماندها الکترونیکی ، موسوی ، د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: مارسلو ویت - نویسنده: برناردس
قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰۰
انتقال جرم،از مبانی پایه تا کاربردهای صنعتی پیشرفته،آسانو،جعفری،د.تربیت مدرس
ناشر:دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
پدیدآور: - مترجم: سیدمحمد موسوی - نویسنده: کوئیچی آسانو
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰