تعداد يافت شده (۱۷) صفحه ۱ از ۱
تربیت، آزادی و تفکر علمی (مجموعه مقالات)
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: محمود صناعی - به‌اهتمام: حسن حمیدپور
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
تکنیک‌های رفتاردرمانی دیالکتیکی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: متیو مک‌کی - نویسنده: جفری وود
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
تکنیک‌های شناخت درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی)
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: رابرت لیهی - مترجم: حسن حمیدپور
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
درمان نگرانی: هفت گام برای غلبه بر نگرانی
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: رابرت‌ل. لی‌هی - مترجم: زهرا اندوز
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
راهنمای سریع رفتاردرمانی عقلانی هیجانی
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: ویندی درایدن - نویسنده: مایکل نینان
قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
رهایی از زندان ذهن
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: ماتیو مک‌کی - نویسنده: کاترین سوتکر
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
رهایی از نگرانی (10 راه‌حل ساده)
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: کوین‌ال گیورکو - مترجم: حسن حمیدپور
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
زندگی خردمندانه
ناشر:ذهن آویز
پدیدآور: - نویسنده: ویندی درایدن - نویسنده: مایکل نینان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
زندگی خردمندانه (رویکرد شناختی - رفتاری)
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: ویندی درایدن - نویسنده: مایکل نینان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
زندگی خود را دوباره بیافرینید
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جفری یانگ - نویسنده: ژانت کلوسکو
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
زندگی خود را دوباره بیافرینید
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: جفری یانگ - نویسنده: ژانت کلوسکو
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
زوج درمانی
ناشر:ذهن آویز
پدیدآور: - نویسنده: دنیس با - مترجم: زهرا اندوز
قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰