تعداد يافت شده (۷) صفحه ۱ از ۱
زندگی خود را دوباره بیافرینید
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: جفری یانگ - نویسنده: ژانت کلوسکو
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
زندگی خود را دوباره بیافرینید
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جفری یانگ - نویسنده: ژانت کلوسکو
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
طرح‌واره درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی)
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جفری یانگ - نویسنده: ژانت کلوسکو
قیمت:۵۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۷۰۰۰۰
طرح‌واره درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی)
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جفری یانگ - نویسنده: ژانت کلوسکو
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
طرحواره‌های شناختی و باورهای بنیادین در مشکلات روانشناختی: راهنمای عملی برای متخصصان و درمانگران
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: لارنس.پی ریزو - نویسنده: پیتر.ال.دو تویت
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
شناخت‌درمانی اختلالات شخصیت: رویکرد طرح‌واره محور
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جفری یانگ - مترجم: علی صاحبی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
طرح واره های شناختی و باورهای مرکزی در مشکلات روان شناختی ، پی ریسو ، یعقوبی
ناشر:دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
پدیدآور: - نویسنده: پیتر ال - نویسنده: لارنس پی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰