تعداد يافت شده (۵۰) صفحه ۱ از ۴
آناتومی برای دانشجوبان هوشبری طبق سرفصل دروس کارشناسی رشته هوشبری
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: احسان گلچینی
قیمت:۷۴۹۰۰۰ قیمت سایت:۷۴۹۰۰۰
آناتومی پایه گری 2018: اندام
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: وین وگل - نویسنده: ریچاردال. دریک
قیمت:۵۸۹۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۹۰۰۰
آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: لیلا ساداتی - نویسنده: احسان گلچینی
قیمت:۲۶۹۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۹۰۰۰
آناتومی پایه گری 2018: سر و گردن
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: وین وگل - نویسنده: ریچاردال. دریک
قیمت:۵۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۶۵۰۰۰
آناتومی سر و گردن برای دندانپزشکی نتر
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: نیل‌اسکات نورتون - مترجم: احسان گلچینی
قیمت:۱۶۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۹۰۰۰۰
ابزار جراحی برای پزشکان، رزیدنت‌های جراحی و دانشجویان اتاق عمل
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: رنی نمیتز - مترجم: لیلا ساداتی
قیمت:۲۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۹۰۰۰
ابزار جراحی قابل استفاده برای رزیدنت‌های جراحی و دانشجویان اتاق عمل
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: رنی نمیتز - مترجم: لیلا ساداتی
قیمت:۷۳۹۰۰۰ قیمت سایت:۷۳۹۰۰۰
اصطلاحات پزشکی: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی...
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - گردآورنده: لیلا ساداتی - گردآورنده: احسان گلچینی
قیمت:۳۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۹۰۰۰
اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: لیلا ساداتی - نویسنده: احسان گلچینی
قیمت:۱۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۹۰۰۰
آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل (با رویکرد بالینی و جراحی): دستگاه گوارش، دستگاه ادراری، دستگاه تناسلی، دستگاه درون‌ریز، دستگاه عصبی، چشم و گوش طبق س
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: احسان گلچینی - نویسنده: رضا احدی
قیمت:۷۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۷۹۹۰۰۰
آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل (با رویکرد بالینی و جراحی): مقدمات آناتومی، دستگاه اسکلتی، دستگاه عضلانی، دستگاه قلبی - عروقی، دستگاه لنفاوی، دستگاه
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: احسان گلچینی - نویسنده: رضا احدی
قیمت:۸۵۹۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۹۰۰۰
آناتومی پایه گری 2018: اندام
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: وین وگل - نویسنده: ریچاردال. دریک
قیمت:۴۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۵۰۰۰