تعداد يافت شده (۳۹) صفحه ۱ از ۳
آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: لیلا ساداتی - نویسنده: احسان گلچینی
قیمت:۲۶۹۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۹۰۰۰
ابزار جراحی برای پزشکان، رزیدنت‌های جراحی و دانشجویان اتاق عمل
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: رنی نمیتز - مترجم: لیلا ساداتی
قیمت:۲۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۹۰۰۰
ابزار جراحی قابل استفاده برای رزیدنت‌های جراحی و دانشجویان اتاق عمل
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: رنی نمیتز - مترجم: لیلا ساداتی
قیمت:۷۳۹۰۰۰ قیمت سایت:۷۳۹۰۰۰
اصطلاحات پزشکی: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی...
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - گردآورنده: لیلا ساداتی - گردآورنده: احسان گلچینی
قیمت:۳۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۹۰۰۰
اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: لیلا ساداتی - نویسنده: احسان گلچینی
قیمت:۱۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۹۰۰۰
اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: لیلا ساداتی - نویسنده: احسان گلچینی
قیمت:۱۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۹۰۰۰
اصول و فنون عملکرد فرد سیار (سیر کولر)
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: لیلا ساداتی - نویسنده: احسان گلچینی
قیمت:۵۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۹۰۰۰
بانک آزمون تکنولوژی جراحی (اتاق عمل)
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: کرولن شرمن - نویسنده: ماری.کی لوئیسکی
قیمت:۲۴۹۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۹۰۰۰
تعویض مفصل زانو
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: حجت ترکمندی - نویسنده: سمانه جمیلان
قیمت:۱۴۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۹۰۰۰
تعویض مفصل لگن
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: حجت ترکمندی - نویسنده: زهرا محبی‌راد
قیمت:۱۴۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۹۰۰۰
تکنولوژی جراحی ENT، فک و صورت
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: لیلا ساداتی - نویسنده: احسان گلچینی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
بری و کهن: تکنیک اتاق عمل (اعمال جراحی)
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: نانسی‌ ماری فورتوناتو فیلیپس - مترجم: لیلا ساداتی
قیمت:۵۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۹۰۰۰