تعداد يافت شده (۵۰) صفحه ۱ از ۴
انگیزه در کار(6)چیمن *
ناشر:چیمن
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: مؤسسه هاروارد
قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
انواع عشق: شیوه‌ای عمیق، دقیق و کاربردی همراه با آزمون تشخیص فرد مناسب شما
ناشر:بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده)
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: الکساندر آویلا
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
انواع مردان: شیوه‌ای عمیق، دقیق و کاربردی برای شناخت مردان بر اساس نظریه‌ی نمادهای اسطوره‌ای در روان کاوی یونگ
ناشر:بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده)
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: جین‌شینودا بولن
قیمت:۴۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰۰
برنامه‌ریزی عصبی - کلامی (NLP): مبانی نظری و کاربردهای روان‌شناختی
ناشر:آوند دانش
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: رومیلا ردی
قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
اسرار سایه: رمزگشایی از نیمه تاریک وجود
ناشر:بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده)
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: رابرت‌ بلای
قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
بهره‌برداری از فن‌آوری(8)چیمن *
ناشر:چیمن
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: مؤسسه هاروارد
قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
پدران غایب
ناشر:بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده)
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: گی کورنو
قیمت:۵۸۹۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۹۰۰۰
تائوت چینگ
ناشر:مثلث
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: لائوتزو
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
پیگیری در بازاریابی چند سطحی(زمینه) *
ناشر:
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: تام شرایتر
قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰
بهترین سال شما در بازاریابی چند سطحی
ناشر:پردیس دانش
پدیدآور: - نویسنده: مارک یارنل - مترجم: پرستو شوکتی‌ماسوله
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آموزش مهارتهای زندگی
ناشر:آوند دانش
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: جنی پردی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
انرژی مثبت(سایه‌گستر) *
ناشر:سایه گستر
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: جودیت اورلف
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰