تعداد يافت شده (۱۲) صفحه ۱ از ۱
1200 Words??: واژگان زبان کنکور ریاضی، تجربی ، انسانی ، هنر ، زبان + واژه نامه‌ی الفبایی تمامی پایه‌ها
ناشر:مهر و ماه نو
پدیدآور: - نویسنده: امید یعقوبی‌فرد
قیمت:۱۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۵۰۰۰
1201 words واژگان تکمیلی زبان کنکور: ریاضی، تجربی، انسانی، هنر، زبان، لغات کاملا ضروری
ناشر:مهر و ماه نو
پدیدآور: - نویسنده: امید یعقوبی‌فرد
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
36 دوره کنکورهای عمومی
ناشر:بین‌المللی گاج
پدیدآور: - نویسنده: مهدی نظری - نویسنده: امیرنجات شجاعی
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
4030 درک متن زبان انگلیسی Reading And cloze
ناشر:مهر و ماه نو
پدیدآور: - نویسنده: امید یعقوبی‌فرد
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
آزمون سراسری 94 رشته تجربی: همراه با پاسخ تشریحی
ناشر:مهر و ماه‌نو
پدیدآور: - نویسنده: مهران ترکمان - نویسنده: بهمن دانشیان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
انگلیسی برای کنکور
ناشر:انتشارات بین‌المللی گاج
پدیدآور: - نویسنده: امید یعقوبی‌فرد - ویراستار: حمیدرضا شعاری
قیمت:۶۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۶۰۰۰۰
انگلیسی دهم
ناشر:بین‌المللی گاج
پدیدآور: - نویسنده: امید یعقوبی‌فرد - ویراستار: ایمان میکائیلی‌زاده
قیمت:۶۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۶۰۰۰۰
انگلیسی دوازدهم
ناشر:انتشارات بین‌المللی گاج
پدیدآور: - نویسنده: امید یعقوبی‌فرد - نویسنده: حسین طیبی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
انگلیسی دوازدهم
ناشر:انتشارات بین‌المللی گاج
پدیدآور: - نویسنده: امید یعقوبی‌فرد - نویسنده: حسین طیبی
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
دور دنیا در 4 ساعت: 36 دوره کنکورهای عمومی
ناشر:بین‌المللی گاج
پدیدآور: - نویسنده: مهدی نظری - نویسنده: امیرنجات شجاعی
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
سطر به سطر واژگان زبان کنکور
ناشر:مهر و ماه نو
پدیدآور: - نویسنده: امید یعقوبی‌فرد - ویراستار: محدثه رجبی‌فرد
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
گرامر کاربردی زبان انگلیسی: اول، دوم، سوم و چهارم دبیرستان
ناشر:مبتکران
پدیدآور: - نویسنده: امید یعقوبی‌فرد - تصویرگر: زهره بیگدلو
قیمت:۱۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۵۰۰۰