تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
تفکر و دید استراتژیک (رشته مدیریت MBA)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محمدتقی امینی - نویسنده: عبدالله درزی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۲۵۰۰